• pomoc@mamawpotrzebie.pl
  • Biała Podlaska
Mama – Mamie

Mama – Mamie

To inicjatywa, której celem jest udzielanie wsparcia, pomocy Kobietom/Mamom – w różnych sytuacjach problemowych, kryzysowych – przez Kobiety/Mamy, które same przeszły przez dane doświadczenie lub znają temat od strony praktycznej i mogą podzielić się wiedzą, radą, konkretnymi rozwiązaniami. 

Umówienie się na spotkanie jest możliwe pod numerem telefonu: 609 740 537
w godzinach 9.00 – 11.00 od poniedziałku do piątku. Spotkania odbywają się
w ustalonej formie: on-line lub osobiście – w Białej Podlaskiej w Poradni Fundacji Kurs na Miłość lub w innym umówionym miejscu.

Nasze Mamy mogą dzielić się wsparciem w następujących tematach:

– niepełnosprawność dziecka oraz diagnoza niepełnosprawności w okresie prenatalnym (w tym szczególnie Zespół Downa, artezja przełyku),

– wsparcie w rozwoju dziecka z niepełnosprawnością – prowadzenie w systemie domowym
a instytucjonalnym, edukacja dziecka z niepełnosprawnością na studiach, 

– wątpliwości, obawy dotyczące rozwoju dziecka,

– autyzm i choroby współistniejące, dorosłe dziecko z autyzmem,

– wcześniactwo dziecka, 

– wielodzietność,

– wielokrotne hospitalizacje, operacje, zabiegi dziecka, 

– kryzysy małżeńskie,

– niepłodność, leczenie niepłodności,

– rodzicielstwo zastępcze,

– adopcja (w tym dziecka z niepełnosprawnością, FAS – alkoholowy zespół płodowy)

– wychowanie dzieci z zaburzeniami więzi, po traumach,

– poronienie, strata dziecka w okresie prenatalnym, w wyniku komplikacji okołoporodowych,

– ciąża małoletniej,

– cierpienie związane z aborcją w rodzinie,

– cierpienie w chorobie ( własnej lub/i bliskich) przeżywane trudności w relacji z najbliższymi osobami, w tym dziećmi,

– cierpienie po śmierci bliskiej osoby, żałoba,

– dziecko poszkodowane w wypadku komunikacyjnym,

– dziecko potrzebujące diagnozy psychiatrycznej (szczególnie CHAD, ADHD, zaburzenia nieprawidłowo rozwijającej się osobowości, depresja, działania autodestrukcyjne), 

– przemoc w rodzinie – psychiczna i fizyczna, 

– konsekwencje wychowania się w rodzinie dysfunkcyjnej, w tym z uzależnieniami, chorobami psychicznymi rodziców, przemocowej.

– uchodźstwo z Ukrainy, konieczność opuszczenia kraju z dziećmi,

– współuzależnienie,

– wykorzystanie seksualne,

– anoreksja, bulimia,

– bycie ofiarą handlu ludźmi, wykorzystania w pracy za granicą,

– pomoc ofiarom współczesnych form niewolnictwa,

– kwestie funduszu alimentacyjnego i zasiłków rodzinnych.