• pomoc@mamawpotrzebie.pl
  • Biała Podlaska

O projekcie

,,Mama w potrzebie”

Nasze motto:

– ,,Aby żadna Mama nie czuła się sama”

Pomagamy:

– GDZIE?

  – lokalnie (póki co 😊) – tj.  w Białej Podlaskiej i okolicy. 

– KOMU?

  – Kobietom, Mamom – potrzebującym wsparcia, pomocy w kryzysach, sytuacjach problemowych związanych z macierzyństwem, rolą mamy.

– W JAKI SPOSÓB?

1)  – kontakt/ spotkania:

– ze specjalistami (wśród których są: psychoterapeuci, psycholodzy, pedagodzy) prowadzone dla Kobiet w ciąży w kryzysach, tj. dla których ten stan to problem/trudność/wyzwanie,

(W osobnej zakładce „Pomoc Kobietom w ciąży” podajemy informacje o zaangażowanych specjalistach w tą działkę pomocy).

– z innymi Mamami w ramach inicjatywy ,,Mama – Mamie” – jako wsparcie Mam, które mają osobiste doświadczenia w konkretnych sytuacjach kryzysowych/problemowych. 

(W osobnej zakładce „Mama – Mamie” opisujemy, w których dziedzinach nasze Mamy mają możliwość dzielić się doświadczeniem i wsparciem z innymi Mamami). 

Umówienie się na spotkanie jest możliwe pod numerem telefonu: 609 740 537 w godzinach 9.00 – 11.00 od poniedziałku do piątku.

– z Grupą Wsparcia dla Rodziców Dzieci z Zespołem Downa

Kontakt: przez messengera – Renata Korniluk lub informacje pod powyższym numerem telefonu lub  przez grupę na FB zespół ’21.

(Szczegóły w osobnej zakładce – „Grupy Wsparcia„)

Powyższa pomoc udzielana jest bezpłatnie. 

2) Udostępnianie na stronie projektu ciekawych artykułów, osobistych przemyśleń Kobiet, Mam – szczególnie takich, które niosą nadzieję. 

(Osobna zakładka – „Artykuły”)

3) Organizowanie wydarzeń – otwartych inicjatyw na rzecz wsparcia Kobiet, Mam, Rodzin. 

(Osobna zakładka „Wydarzenia i aktualności”

4) Integrowanie działań instytucji, organizacji pomocowych – działających na rzecz wsparcia Kobiet, Mam, Rodzin. 

5) Udostępnianie informacji nt. miejsc w Białej Podlaskiej i okolicy, w których kobiety mogą bezpłatnie uzyskać pomoc.

(Osobna zakładka -„Pomoc bezpłatna – namiary lokalne„)

6) Udostępnianie informacji nt. miejsc w całej Polsce, gdzie kobiety mogą bezpłatnie uzyskać pomoc.

(Osobna zakładka „Pomoc bezpłatna – namiary ogólnopolskie„)

7) Udzielanie pomocy materialnej zgodnie z celami statutowymi  fundacji Kurs na Miłość.