• pomoc@mamawpotrzebie.pl
  • Biała Podlaska

Wsparcie projektu

Zapraszamy do wsparcia naszego projektu. Wciąż rozwijamy się i mamy wielkie marzenia na to, w jaki sposób można by pomagać Kobietom/Mamom na szeroką skalę. 

Pozyskane środki są przeznaczane na adekwatną pomoc Kobietom/Matkom oraz na reklamę, obsługę projektu, uruchamianie w jego ramach nowych inicjatyw.

Wpłat można dokonywać na konto:

Fundacja Kurs na Miłość

nr konta:

27 2030 0045 1110 0000 0337 6480

Tytułem: ,,Darowizna na cele statutowe – Mama w potrzebie”